Kedudukan Tugas dan Fungsi PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta

Tentang PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
Typography

P4TK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, P4TK menyelenggarakan fungsi:

a.       penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan

b.      pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

c.       fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 

d.      pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS